U13 2010
Medlemmer
File
Abdelmalik S. Yusafa
AE
Asger Harboe Eriksen
BR
Bjørn Regel
File
Charlie Blomkvist Steinmetz
File
Jose Bernardo Licon Guajardo
MS
Mathias M. Sørensen
File
Millemay S. Mogensen
MM
Mohamed A. Mohamed
File
Nikolaj Baarup-Christensen
SB
Steffan Brucha
File
Storm Gade Jepsen
File
Sverre Thomsen
File
Sylvester Kruse
VL
Viggo Lønnerup
VK
Villum J. Klausen
ZL
Zhi Li